BildBild
osetiti — — — pokrenuti — — — promenuti
Sitename
  • Slobodni Univerzitet Berlin: Docent na Institutu za pozorišne nauke 2007 i 2009
  • Tehnički Univerzitet Berlin: Feldenkrajs kursevi od 2002. do 2007
  • Rehabilitaciona klinika Beograd: prvo predavanje o Feldenkrais metodi u Srbiji, 2009 / Radionica:Uvod u Feldenkrajs metodu, april 2011
  • Zdravstveni centar „Akvariana“, Berlin: Kursevi od 2001 godine
  • Fizioterapeutska praksa Kristian, Berlin: Kursevi od 2001 godine
  • Uska saradnja sa Dr. Bernd Gotart, specijalista za poremećaje pokretnog aparata
  • Član „InoGema mreže“ za inovativan menadžment u zdravstvu.