BildBildBild
osetiti — — — pokrenuti — — — promenuti
Sitename

Grupni časovi Feldenkrajs metode sprovode se verbalno. Svaki učesnik istražuje svoje navike kretanja kroz fine i lake pokrete, kao i osmišljeno koncipirane varijante radnji. Brojne varijacije pokreta, na koje nismo naviknuti, pružaju nervnom sistemu mogućnost da prepozna potencijalne alternative radnje. Propriocepcija tela se izoštrava, poboljšava se koordinacija pokreta i reguliše se tonus tela. Na taj način, vežbe razgradjuju stres.

Aktuelni program →