Bild Fries 1Bild Fries 2Bild Fries 3Bild Fries 4Bild Fries 5
osetiti — — — pokrenuti — — — promenuti
Sitename

Mojim terapeutskim radom pokretima podržavam ljude koji su se odlučili da unesu promene u svoj život, kao i fleksibilnost u svoje postupke i pokrete.
Podučavam vitalnom i kreativnom odnosu prema sopstvenom telu, prema samom sebi.

Moj rad se zasniva na Feldenkrajs metodi u koji se utapa i dugogodišnje iskustvo u plesu, glumi, obrazovanju glasa, kao i izučavanje metode «somatic experiencing» - jednog vida lečenja trauma.