BildBildBildBild
osetiti — — — pokrenuti — — — promenuti
Sitename

Želite da proširite Vaše fizičke sposobnosti?
Tražite trenera koji ima holistički pristup zdravlju?

Trening koji sam ja razvila zasniva se na Feldenkrajs metodi, a ciljano integriše vežbe disanja, jogu, nordijsko šetanje (Nordic Walkig) i energetske vežbe. Tačno se kroji prema Vašim individualnim potrebama.

Kao prvo, istražujem zajedno sa Vama način organizovanja Vašeg tela u mirovanju i pri aktivnosti. Na to se nadograđuje Vaš individualni program vežbi i kretanja, koji redovno primenjujete.

Ukoliko Vam je potreban pomoćnik dok vežbate, pratim Vas pri treningu.

90 minuta individualnog treninga je 80,-.

Kontakt →