osetiti — — — pokrenuti — — — promenuti
Sitename

Adresa (funkcionalna integracija /Trauma terapija)

Fregestraße 38, 12161 Berlin
S1 Feuerbachstraße / U9 Walther-Schreiber-Platz

Plan grada

Plan Fregestr.

Termini po dogovoru:
030-612 13 73

Cene:
Cena terapije duge 60 minuta je 65 evra.
U nekim slučajevima, na primer kad je period izmedju tretmana duži, moguće je da se terapija produži za 15, odnosno 30 minuta. U tom slucaju cena se povišuje za 10,- odnosno 20,- evra.

Kontakt →