BildBildBildBild
osetiti — — — pokrenuti — — — promenuti
Sitename

Funkcionalna integracija označava individualni rad u sklopu Feldenkrajs metode. Ona se zasniva na istim neurobiološkim osnovama kao i grupni rad, ali je specifično prilagođena individualnim potrebama klijenta.
Pošto je klijent pretežno pasivan, povećavamo mogućnost izbegavanja uhodanih obrazaca radnji, kao i bolnih pokreta. Ovaj vid učenja u obliku tretmana je izuzetno prijatan. On pruža klijentu mogućnost da pri dubokoj relaksaciji postane svestan svojih potencijala, upravo nenaprezanjem. Time doživljava pokret kao lak i zadovoljavajuć. Nemoguće postaje moguće, a moguće prijatno.

Radni prostor/ Cene →